Obřadní síň

Obřadní síně Ústí nad Labem - Střekov:

Obřadní síň starého krematoria

Malá obřadní síň nového krematoria

Velká obřadní síň nového krematoria