O firmě

Pohřební služba Harmonie se sídlem v Ústí nad Labem, poskytuje již od roku 1992 kompletní služby v oboru pohřebnictví na vysoké profesionální úrovni.
Na přání pozůstalích jsme schopni zajistit sjednání obřadu a všeho potřebného jak v naší kanceláři, tak i ve Vašem bydlišti.

 • sjednání smutečního obřadu s účastí nebo bez účasti
 • tisk parte na počkání s fotkou zesnulého v jazyce českém, německém a anglickém
 • převozy zesnulých v tuzemsku i v zahraničí (speciálním vozidlem nebo letecky)
 • převzetí oblečení a oblékání zesnulých
 • zvláštní úpravy zesnulých podle přání včetně balzamací a provedení thanatopraxe
 • kopání hrobů a provádění exhumací
 • provedení rozptylů a vsypů s účastí i bez
 • mořské obřady s rozsypem ostatků do moře s účastí i bez účasti
 • zajištění květinových darů (věnce, stuhy, smuteční vazba atd.)
 • živou i reprodukovanou hudbu ke smutečnímu obřadu
 • zajištění kněze nebo civilního řečníka ke smutečnímu obřadu
 • videozáznamy a fotografie z posledního rozloučení
 • prodej uren, hrobového příslušenství, kovových rakví a dalších doplňků
 • převoz pozůstalých autobusem
 • zajištění smuteční hostiny
 • další nové služby pro pozůstalé (úmrtni list, vdovský, sirotčí důchod atd.)
 • poradenskou službu oboru služeb pohřebních, hřbitovních a kremačních